8 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

REI HO :

 

 

3.

AI - HANMI KAMAE

4.

GYAKU - HANMI KAMAE

5.

TACHI - REI

6.

ZA - REI

UKEMI :

 

 

7.

KOHO UKEMI

8.

YOKO UKEMI

 

9.

KOHO KAITEN UKEMI

TACHI I SUWARI

10.

ZENPO KAITEN UKEMI

TACHI I SUWARI

SABAKI :

 

 

11.

SHAKO HO

12.

SHIKO HO

13.

IRIMI TENKAN HO

KIHON DOSA - MIGI :

 

 

14.

TAI NO HENKA ICHI I NI

15.

HIRIKI NO YOSEI ICHI I NI

16.

SHUMATSU DOSA ICHI I NI

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

17.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE ICHI

18.

KATATE MOCHI SHIHONAGE OSAE ICHI

19.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE ICHI

 

 

MINIMUM 3 MIESIĄCE OD ROZPOCZĘCIA TRENINGÓW 

7 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

UKEMI :

 

 

3.

KOHO UKEMI ZENPO

KIHON DOSA - HIDARI :

 

 

4.

TAI NO HENKA ICHI I NI

5.

HIRIKI NO YOSEI ICHI I NI

6.

SHUMATSU DOSA ICHI I NI

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

7.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE ICHI

8.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE NI

9.

KATATE MOCHI SHIHONAGE OSAE ICHI

10.

KATATE MOCHI SHIHONAGE OSAE NI

11.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE ICHI

12.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE NI

13.

ROYOTE MOCHI TENCHI NAGE OSAE ICHI

 

 

6 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU NA 8 KYU 

6 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

UKEMI WERYFIKACJA:

 

 

3.

KOHO UKEMI

4.

YOKO UKEMI

5.

KOHO UKEMI ZEMPO

6.

ZENPO KAITEN UKEMI TACHI

7.

KOHO KAITEN UKEMI TACHI

8.

MAE KAITEN UKEMI

PRZEZ 1 UKE

 

 

KIHON DOSA - TANDOKU

9.

MIGI LUB HIDARI

 

 

KIHON DOSA - SOTAY

 

 

10.

HIRIKI NO YOSEI ICHI I NI

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

11.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE ICHI

12.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE NI

13.

KATATE MOCHI SHIHONAGE OSAE ICHI

14.

KATATE MOCHI SHIHONAGE OSAE NI

15.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE ICHI

16.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE NI

17.

ROYOTE MOCHI TENCHI NAGE OSAE ICHI

18.

USHIRO RYOTE HIJI MOCHI SOKUMEN IRIMONAGE OSAE ICHI

 

 

6 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU NA 7 KYU 

5 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

UKEMI :

 

 

3.

MAE KAITEN UKEMI

PRZEZ 2 UKE

4.

ZENPO HIYAKU UKEMI

PRZEZ 1 UKE

 

 

KIHON DOSA - TANDOKU

5.

KIHON DOSA RENZOKU

 

 

KIHON DOSA - SOTAY

 

 

6.

TAI NO HENKA ICHI I NI

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

7.

HIJI MOCHI IKAJO OSAE ICHI

8.

SHOUMEN UCHI NIKAJO OSAE NI

9.

SHOUMEN UCHI SANKAJO OSAE NI

10.

GAUMEN CUKI HIJI OSAE NI

11.

ROYOTE MOCHI TENCHI NAGE OSAE NI

 

12.

USHIRO RYOTE HIJI MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI

 

13.

KYU SHITE WAZA 1 - 8

 

OYO WAZA - IKAJO NAGE:

14.

 

 

 

1. SHOUMEN UCHI

 

 

2. KATATE MOCHI

 

 

3. SHOUMEN-CUKI

OYO WAZA - SHIHONAGE

15.

 

                       KOZUSHI :

 

1. SHOUMEN UCHI

 

 

2. KATATE MOCHI

 

 

3. SHOUMEN-CUKI

 

 

 

6 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU NA 6 KYU, UDZIAŁ W DODATKOWYCH SEMINARIACH SSWS 

4 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

 

 

KIHON DOSA - TANDOKU

3.

KIHON DOSA RENZOKU

 

 

KIHON DOSA - SOTAY

 

 

4.

SHUMETSU DOSA OSAE ICHI I NI

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

5.

USHIRO RYOTE MOCHI IKAJO OSAE ICHI

6.

SHOUMEN UCHI NIKAJO OSAE ICHI

7.

MUNE MOCHI SANKAYO OSAE ICHI

8.

YOKOMEN UCHI YONKAJO OSAE ICHI

9.

RYOTE MOCHI SHOUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI

 

10.

KYU SHITE WAZA 1 - 15

 

 

 

OYO WAZA :

 

 

 

 

11.

IKAJO NAGE

JEDNA Z DWÓCH

 

3 RÓZNE ATAKI

 

 

SHIHONAGE KOZUSHI

 

3 RÓZNE ATAKI

 

12.

NIKAJO NAGE :

 

 

 

1. KATATE AYA MOCHI

 

 

 

2. SHOUMEN UCHI

 

 

 

3. USHIRO RYOTE MOCHI

 

 

 

 

 

6 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU NA 5 KYU, UDZIAŁ W DODATKOWYCH SEMINARIACH SSWS 

3 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

 

 

KIHON DOSA :

3.

BUKI WAZA - KEN SOHO

4.

KIHON DOSA - SOTAY

 

 

 

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

5.

USHIRO RYOTE MOCHI IKAJO OSAE NI

6.

KATA MUCHI NIKAJO OSAE NI

 

7.

USHIRO KATATE MAE ERI MOCHI SANKAYO NI

8.

YOKOMEN UCHI YONKAJO OSAE NI

9.

USHIRO RYOTE HIJI MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE NI

10.

KATATE MOCHI HIJI ATE KOKYU NAGE OSAE NI

11.

KATATE MOCHI KOKYU NAGE OSAE NI

12.

USHIRO RYOTE MUCHI AIKINAGE OSAE NI

13.

SHOUMEN-CUKI KOTEGAESHI OSAE NI

14.

KYU SHITE WAZA 1 - 23

 

15.

KEIKO GASHIKU WAZA

 

 

 

OYO WAZA :

 

 

 

 

16.

SANKAJO NAGE

DWIE Z PIĘCIU

3 RÓZNE ATAKI

 

 

KOKYU NAGE

 

3 RÓZNE ATAKI

 

 

HIJI ATE KOKYU NAGE

 

3 RÓZNE ATAKI

 

 

IRIMI NAGE

 

3 RÓZNE ATAKI

 

 

KOTEGAESHI

 

3 RÓZNE ATAKI

 

 

 

 

12 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU 4KYU, UDZIAŁ W DODATKOWYCH SEMINARIACH SSWS

MINIMUM 68% FREKWENCJI KRÓTSZY TERMIN MOŻLIWY JEDYNIE PRZY FREKWENCJI >100% 

2 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

 

 

KIHON DOSA :

3.

BUKI WAZA - KEN SOHO

4.

KIHON DOSA - KANREN WAZA

 

 

 

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

5.

KATATE MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI

6.

MOROTE MOCHI TAI NO HENKO HIJI ATE KOKYU NAGE

 

7.

KATA MOCHI KOKYU NAGE

8.

HANMI NAHDACHI KATATE MOCHI SHIHO NAGE OSAE ICHI

9.

YOKOMEN UCHI HIJI ATE KOKYU NAGE OSAE ICHI

10.

SHOUMEN UCHI KOKYU NAGE

11.

USHIRO RYOTE MUCHI AIKI NAGE OSAE NI

12.

YOKOMEN UCHI KOTE GAESHI OSAE ICHI

13.

KYU SHITE WAZA 1 - 36

14.

KEIKO GASHIKU WAZA

 

 

 

SHOUMEN UCHI JIU-WAZA

15.

DZIESIĘĆ RÓŻNYCH TECHNIK

 

 

 

 

 

12 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU 3KYU, UDZIAŁ W DODATKOWYCH SEMINARIACH SSWS

MINIMUM 75% FREKWENCJI KRÓTSZY TERMIN MOŻLIWY JEDYNIE PRZY FREKWENCJI >100% 

1 KYU

PODSTAWY :

1.

MIGI HANMI KAMAE

2.

HIDARI HANMI KAMAE

 

 

KIHON DOSA :

3.

TANDOKU

DWIE Z SZEŚCIU

 

RENZOKU

 

 

SOTAY

 

 

KEN SOHO

 

KANREN WAZA

 

 

KANREN WAZA RENZOKU

 

 

 

KIHON - GIHO WAZA :

 

 

4.

KATA MOCHI SHOUMEN UCHI SHIHO NAGE KOZUSHI

5.

YOKOMEN UCHI SOKUMEN IRIMINAGE OSAE ICHI

 

6.

KATATE MOCHI SANKAJO OSAE NI

7.

GAUMEN CUKI HIJI OSAE UDE GARAMI

8.

USHIRO WAZA RYOTE MOCHI JIUJI NAGE OSAE NI

9.

KYU SHITE WAZA

10.

KEIKO GASHIKU WAZA

 

 

KIHON - GIHO WAZA KYU :

11.

5 KYU - JEDNA TECHNIKA

12.

 

4 KYU - JEDNA TECHNIKA

13.

 

3 KYU - JEDNA TECHNIKA

14.

 

2 KYU - JEDNA TECHNIKA

 

 

 

MUNE MOCHI JIU-WAZA

15.

DZIESIĘĆ RÓŻNYCH TECHNIK

 

 

 

 

 

12 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU 2KYU, UDZIAŁ W DODATKOWYCH SEMINARIACH SSWS

MINIMUM 80% FREKWENCJI KRÓTSZY TERMIN MOŻLIWY JEDYNIE PRZY FREKWENCJI >100% 

KYU SHITE WAZA

1.

YOKOMEN UCHI SHIHONAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

 

2.

KAKATE MOCHI SHIHONAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

 

3.

ROYOTE MOCHI SHIHONAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

 

4.

YOKOMEN UCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

5.

SHOUMEN UCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

6.

KATATE MOCHI NIKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

7.

MUNE MOCHI NIKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

8.

ROYOTE MOCHI TENCHI NAGE OSAE ICHI

TACHI

SUWARI

9.

HIJI MOCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

10.

GAUMEN CUKI HIJI OSAE NI

TACHI

 

11.

ROYOTE MOCHI TENCHI NAGE OSAE NI

TACHI

 

12.

USHIRO RYOTE HIJI MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI

TACHI

13.

SHOUMEN UCHI NIKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

14.

SHOUMEN UCHI SANKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

15.

YOKOMEN UCHI SANKAYO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

16.

USHIRO RYOTE MOCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

17.

SHOUMEN UCHI YONKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

18.

RYOTE MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

 

19.

USHIRO RYOTE MOCHI AIKI NAGE OSAE ICHI

TACHI

 

20.

MOROTE MOCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

21.

KATATE MOCHI IKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

22.

MUNE MOCHI SANKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

23.

KATA MOCHI NIKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

24.

KATATE MOCHI KAITEN NAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

 

25.

SHOUMEN UCHI SHOUMEN IRIMI NAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

26.

KATATE MOCHI HIJI ATE KOKYU NAGE OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

27.

USHIRO RYOTE HIJI MOCHI SOKUMEN IRIMI NAGE OSAE NI

TACHI

 

28.

USHIRO RYOTE MOCHI SANKAJO OSAE ICHI I NI

TACHI

 

29.

USHIRO KATATE MAE ERI MOCHI SANKAJO NAGE

TACHI

 

30.

SHOUMEN UCHI HIJI SHIME OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

31.

MUNE MOCHI HIJI SHIMEN OSAE ICHI I NI

TACHI

 

32.

KATA MOCHI HIJI SHIME OSAE ICHI I NI

TACHI

 

33.

SHOUMEN-CUKI KOTEGAESHI OSAE ICHI I NI

TACHI

 

34.

YOKOMEN UCHI KOTEGAESHI OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

35.

SHOUMEN UCHI KOTEGAESHI OSAE ICHI I NI

TACHI

SUWARI

36.

RYOTE MOCHI KOKYU HO OSAE ICHI , NI I SAN

 

SUWARI


 

SHODAN 

                        1.         shumatsudosa ichi i ni   sotay

                        2.         katate dori ikkayo osae ichi

                        3.         ushiro waza katate mae eri dori sankayo nage

                        4.         kata dori kokyu nage

                        5.         katate dori sokumen iriminage osae ichi

                        6.         morote dori tai no henka hiji ate kokyu nage

                        7.         ushiro royote dori jujinage osae ni

                        8.         hanmi handachi shihonage sokumen

                        9.         mune dori sankayo osae ni

                        10.       morote dori ikkayo osae ni

                        11.       gaumencuki hiji osae ni

                        12.       shite waza - kyu

                        13.       shite waza - kyu

                        14.       keiko gashiku waza

                        15.       mune muchi jiuwaza

DODATKOWE WYMAGANIA : 100% FREKWENCJI, UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SEMINARIACH SSWS, 12 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU 1KYUNIDAN

 

            1.         tai no henka ichi i ni sotay

 

            2.         hiriki no osae ichi i ni sotay

 

            3.         shumatsudosa ichi i ni sotay

 

            4.         ushiro waza royote dori shinonage osae ni

 

            5.         yokomen uchi sokumen iriminage osae ichi

 

            6.         yokomen uchi hiji ate kokyunage osae ichi

 

            7.         suwari waza yokomen uchi yonkayo osae ni

 

            8.         shoumen cuki hiji ate kokyunage

 

            9.         ushiro waza eri muchi hiji shime osae ichi

 

            10.       shoumen uchi tai no henka kohotaoshi

 

            11.       suwari waza royote dori tenchinage

 

            12.       keiko gashiku waza

 

            13.       shite waza - dan

 

            14.       shite waza - dan

 

            15.       jiu waza (uke/shite)

 

            16.       jiu waza (uke/shite)

 

            17.       Futaro tori jiu waza

 

DODATKOWE WYMAGANIA : 100% FREKWENCJI, UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SEMINARIACH SSWS, 18 MIESIĘCY PRZERWY OD EGZAMINU 1DAN


SANDAN

 

            1.         tai no henka ichi i ni sotay

 

            2.         hiriki no osae ichi i ni sotay

 

            3.         shumatsudosa ichi i ni sotay

 

            4.         suwari waza shoumen uchi ikkayo osae ichi

 

            5.         kata muchi nikkayo osae ichi

 

            6.         shoumen uchi sankayo osae ichi

 

            7.         shoumen uchi yonkayo osae ichi

 

            8.         hanmi handachi shihonage - oyo

 

            9.         shoumen cuki ude garame nage aoumoke osae

 

            10.       yokomen uchi hiji katami

 

            11.       dan designated waza

 

            12.       dan designated waza

 

            13.       keiko gashiku waza

 

            14.       jiu waza (uke/shite)

 

            15.       jiu waza (uke/shite)

 

            16.       San ni tori jiu waza

 

DODATKOWE WYMAGANIA : 100% FREKWENCJI, UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SEMINARIACH SSWS, 24 MIESIĄCE PRZERWY OD EGZAMINU 2DAN


 YONDAN

            1.         kihondosa sotay

      2.         Suwariwaza kata dori ikkajo hiji sime ichi

      3.         Suwariwaza kata dori nikkajo hiji sime iti

      3.         Katate aya dori nikkajo osae ni

      4          Kata dori sankajo osae iti

      6.         Suwariwaza shoumen uchi sankajo osae ni

      7.         Yokomen uchi yonkajo osae iti

      8.         Shoumen cuki katate irimi tuki

      9.         Ushirowaza royo hiji dori iriminage osae iti / ni

      10.       Yokomen uchi ude seoi hijiate nage

      11.       Ushiro katate mae eri dori sankayo jiuji nage

      12.       Morote dori iti sokumen iriminage

      13.       Tekubi dori renkoho nage

      14.       Yokomen uchi kata ha shibori

      15.       Yokomen uchi yobi komi hando kokyu nage hiji-katami osae

      16.       Royote muchi koshinage

      17.       Katate dori hiji kata nage

      18.       Kokyu nage :

                  shoumen uchi,   yokomen uchi,   katate dori,   eri/kata/mune dori,   chudan cuki

            19.       dan designated waza

            20.       keiko gashiku waza

            21.       jiu waza (uke/shite)

            22.       Tachi tori jiu waza

            23.       Tanto tori jiu waza

            24.       San ni tori jiu waza

 

DODATKOWE WYMAGANIA : 100% FREKWENCJI, UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SEMINARIACH SSWS, 40 MIESIĄCE PRZERWY OD EGZAMINU 3DAN


 

dan designated waza

 

 1. Ushirowaza katate erimoti itkkajo osae iti
 2. Katatemoti nikkajo hijisime ni
 3. Katatemoti nikkajo kaiten nage ni
 4. Sodemoti nikkajo tenkan osae ni
 5. Hijimoti nikkajo osae ni
 6. Kata moti nikkajo osae ni
 7. Suwariwaza ryoutemoti nikkajo osae ni
 8. Suwariwaza yokomenuti nikkajo osae ni
 9. Katatemoti sankajo osae kuguri
 10. Munemoti sankajo osae iti
 11. Munemoti sankajo osae ni
 12. Munemoti sankajo osae kuguri
 13. Yokomenuti utiuke sankajo osae iti
 14. Suwariwaza yokomenuti sankajo osae ni
 15. Yokomenuti sankajo osae iti
 16. Ushirowaza ryoutemoti sankajo osae iti
 17. Ushirodaki sankajo nage
 18. Katamoti yokomenuti sihonage iti
 19. Yokomenuti sihonage iti
 20. Katamoti sokumen irimi nage iti
 21. Shoumenuti sokumen irimi nage ni
 22. Shoumentuki kotegaesi iti
 23. Yokomenuti kotegaesi iti
 24. Erimoti hiji sime ni (chyba ushiro)
 25. Suwariwaza ryoutemoti hiji ate kokyuunage ni
 26. Katatemoti hiji mage kouhou nage ni
 27. Ryoutemoti tai no henkou kokyuu nage
 28. Hanmi hantati sihonage shoumen
 29. kokhu-ho  iti, ni, san, yon, go, roku, nana

 

Dan designated jiyuu waza :

 

 1. Shoumen uti jiyuu waza
 2. Yokomen uti jiyuu waza
 3. Katate moti jiyuu waza
 4. Ryoute moti jiyuu waza
 5. Shoumen tuki jiyuu waza
 6. Kata moti jiyuu waza
 7. Ushirowaza ryoute moti jiyuu waza
 8. Ushirowaza ryouhiji moti jiyuu waza
 9. Ushirowaza ryoukata moti jiyuu waza
 


 
Licznik odwiedzin: